χαιρε

Respondiendo a Noelia


 

Cuando El Arcángel Gabriel se dirige a María (Lc.1.18) de parte de Dios, para anunciarle que va a ser Madre de Jesús, el Rey De Israel, le dice tres cosas:

Griego Traducción al Español
και εισελθων ο αγγελος προς αυτην, ειπεν: El Ángel entró en su casa y la saludó, diciéndole:
¡χαιρε,
  1. ¡Regocíjate,
  2. ¡Salud,
  3. ¡Sálve,
κεχαριτωμενη!,
  1. La Eterna y Completamente Repleta De Gracia!,
  2. Completamente Agraciada!,
  3. Llena De Gracia!,
ο κυριος μετα σου. El Señor está contigo».
(Lc.1.28)

Es grande la dificultad de traducir las palabras «χαιρε» y «κεχαριτωμενη».

Sigue leyendo «χαιρε»

Anuncio publicitario